Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

צדק חברתי בשלטון המקומי

כנס השנתי לפורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות

מידע על הכנס

שם הכנס: צדק חברתי בשלטון המקומי


תאריכים: 22-20 נובמבר 2011, כ"ג חשון תשע"ב


מיקום: מלון הנסיכה באילתמחירי ההשתלמות: למשתתף בכנס תוספת לב.ז שאינו ממשתתפי הכנס
אדם בחדר זוגי (שניים בחדר) 1,715 ₪ 1,380 ₪
אדם בחדר בודד (לבד בחדר) 2,580 ₪ 515 ₪


בין נושאי הכנס (יתכנו שינויים)

 • דיור בר השגה / הקצאת מגרשים לבנייה
 • פתרון למעמד הביניים ולשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות
 • צמצום הפערים במדינת ישראל
 • צמצום ממדי העוני בישראל
 • הגדלת ההשקעה בתשתיות ובשרותים חברתיים
 • מאבק על עתיד הפריפריה
 • תחבורה ציבורית
 • מוקדי תעסוקה
 • תשתיות במגזר הלא יהודי
 • צמצום פערים בשרותי חינוך


מוזמנים:

 • ראש הממשלה מר בנימין נתניהו
 • שר הביטחון- מר אהוד ברק
 • הרמטכ"ל- רב אלוף בני גנץ
 • יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מעלות תרשיחא, מר שלמה בוחבוט
 • ראש העיר המארחת אילת- מר מאיר יצחק הלוי
 • גורמים מרכזיים נוספים מהממשלה ,הכנסת ,הכלכלה והמשק הישראלי


טיסות

המעוניינים בטיסות מתבקשים לפנות לאגד תיור ונופש למיכל כדריה: טל' 03-9203977 דוא"ל: michalk@eggedtours.co.il / מושית: טל' 03-9203917 דוא"ל: mosheeta@eggedtours.co.il.


ההשתתפות בכינוס רק לחברים/ות ששילמו את דמי החבר עד שנת 2011 (כולל)

לתשלום חברות ובירורים – יש להתקשר למשרדי הפורום בימים א- ה', בין השעות 9:00-14:00 , בטלפון 03-6844294/5.
לפרטים נוספים על הכנס ניתן לפנות למזכירת הפורום- אפרת , בטלפון 03-6844294/5.נוהל הרשמה

ההרשמה מסתיימת ב - 6.11.2011 או עד סיום איוש מכסת החדרים. (הראשון מבין השנים). טופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות כספית לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל!על מנת להירשם להשתלמות:

 • למלא את טופס ההרשמה באתר באופן מלא וללחוץ "שלח". טפסים חלקיים לא ייקלטו.
 • להוריד את טופס ההתחייבות הכספית המוצג להורדה בטופס ההרשמה.
 • יש להחתים את ראש הרשות/ גזבר/ מנהל כ"א על טופס ההתחייבות, או למלא פרטי כרטיס אשראי לפיקדון.
 • יש להחתים את ראש הרשות/ גזבר/ מנהל כ"א על טופס ההתחייבות, או למלא פרטי כרטיס אשראי לפיקדון/תשלום. לשלוח את הטופס החתום לפקס 03-6844251.
 • לאחר קליטת טופס ההתחייבות במערכת יישלח אליכם אישור הזמנה סופי במייל.


ביטול הרשמה

ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס 03-6844251 - לאחר קליטת הטופס במערכת יישלח אליכם אישור הזמנה.


 • ביטולים החל מ - 7 ימים לפני הכנס - יחויבו במחצית ממחיר העלות.
 • ביטולים החל מ - 3 ימים לפני הכנס ואי הגעה ללא הודעת ביטול - יחויבו במלוא הסכום .


אפשרויות תשלום

 • המחאה - לפקודת מרכז השלטון המקומי רצוי לשלוח בדואר רגיל לכתובת: הארבעה 19 , ת"א 64739 או להביא את ההמחאה לכנס.
 • העברה בנקאית - העברה בנקאית יש להעביר ל:
  בנק דיסקונט – סניף הקריה. מספר סניף 034. מספר חשבון 15504 (מספר מלכ"ר 580002244)
  במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לפקס מס' 03-6844251 את פקודת הביצוע של הבנק בציון שם
  ההשתלמות ושם המשתלם.
 • כרטיס אשראי - יש למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההרשמה (המצ"ב) .

לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.ההרשמה הסתיימה
בירורים בטלפון 0577620779 או במייל Michalk@eggedtours.co.il